Trudna sztuka wyboru i doboru (nie)naturalnego

Kochać, jak to łatwo powiedzieć