Memento mori i trochę demento

Wyrodzice = wyrodni rodzice

Ludzie odchodzą. I wracają